صنايع شيميايي ژيكاوا

ژئوگريدها-Geogrid

ژئوگريدها-Geogrid

ژئوگريد يكي از انواع ژئوسنتتيك هاست كه از مجموعه نوارهاي پليمري متصل به يكديگر كه به شكل شبكه در كنار يكديگر قرار گرفته اند ساخته شده است. در ميان نوار هاي شبكه ژئوگريد فضاي خالي كه چشمه ناميده ميشوند با ابعاد10 تا 100 ميليمتر جهت افزايش تأثير احاطه كردن خاك، سنگ و ساير مصالح ژئوتكنيكي تعبيه شده است. نوارها از مواد پليمري مختلفي نظير پلي پروپيلن، پلي اتيلن و الياف مقاوم پلي استر ساخته مي شوند.

-ويژگي هاي فيزيكي:
1)جرم واحد سطح ژئوگريدها ::عموماً بين200 تا 1000 گرم برمترمربع متغير ميباشد
2)اندازه گيري ضخامت ژئوگريد: را مي توان از طريق دستور العمل ASTM-D5199 انجام داد.
حداقل دقت لازم جهت اين اندازه گيري برابر 0/02 ميلي متر است.(اين ويژگي اغلب به عنوان يك مشخصه توصيفي به كار مي رود و بندرت از آن در امور طراحي استفاده مي شود.
3)ويژگي سختي خمش ( ژئوگريدهاي سخت(ساخته شده از پلي اتيلن و پلي پروپيلن)و ژئوگريدهاي نرم(بافته شده از منسوجات پلي استر و يا نايلون و يا فايبرگلاس): مي باشند.
-ويژگي هاي مكانيكي:
1)مقاومت كششي . كه بوسيله آزمايش نوارهاي ژئوگريد مي توان مقاومت و يااستحكام كشش معادل با پهناي كل ژئوگريد را محاسبه نمود:
3) مقاومت محل اتصال . كه بوسيله آزمايشات خاص قابل اندازه گيري است:
4)مقاومت كششي . به عوامل مختلفي ازجمله نوع پليمر بكاررفته،ضخامت، تعداد و شكل نوارها درعرض مورد نظر و فاصله ميان نوارها بستگي دارد:
5)مقاومت برشي . كه باتوجه به جداول قابل اندازه گيري ميباشد:
6)مقاومت مهاري . به منظور دستيابي به حداكثرمقاومت ژئوگريدها لازم است اندازه ذرات خاك به قدر كافي از ابعاد چشمه هاي ژئوگريد كوچكتر باشد:
-ويژگي هاي دوام ژئوگريدها:
1) خزش كششي : رفتار دراز مدت ژئوگريدها در مقابل نيروهاي كششي كه از محيط و يا مصالح اطراف به آنها وارد مي شود و در بسياري شرايط داراي مقداري ثابت و يكنواخت مي باشد.
2)رهائي تنش : به علت رفتار خزشي ژئوگريدها و تغيير شكل هاي ناشي از آن، تنش هاي موجود در نوارهاي طولي و عرضي ژئوگريدها به مرور آزاد شده و قطعه ژئوگريد به مرور خود را از ميدان تنش اعمالي آزاد مي سازد.
3)فرسودگي: براثر عوامل غيرعادي و خارج از محدوده تعريف شده زير ميتواند مورد فرسودگي ژئوگريدها شود، اين عوامل عبارتند از : دماي محيط، اكسيداسيون، محلول هاي شيميائي، امواج راديواكتيو، نورخورشيد، ترك خوردگي در اثر اعمال تنش.

كاربردهاي گوناگون شبكه هاي ژئوگريد در خاكريز ها و مصالح شني:

از شبكه هاي ژئوگريد بعلت دارا بودن مشخصات ممتاز نظير مقاومت كششي مناسب و انعطاف پذيري قابل توجه مي توان به طور مستقيم در تسليح و جداسازي لايه هاي خاكريز و لايه هاي روسازي راهها استفاده نمود. همچنين در شرايط خاص كه ابعاد چشمه هاي شبكه ژئوگريد به اندازه كافي كوچك باشد و يا استفاده ازاين شبكه ها همراه با لايه هاي ژئوتكستايل صورت پذيرد، مي توان از آنها به عنوان لايه هاي زهكشي و يا فيلتر نيز استفاده نمود.در صورت استفاده از اين شبكه ها در ميان لايه هاي زيرسازي و يا روسازي مي توان از ضخامت لايه هاي خاكريزي و يا قشرهاي روسازي كاست. بنابراين بطور كلي عملكردهاي اصلي شبكه هاي ژئوگريد در قشرهاي مختلف راهسازي را مي توان به سه دسته عمده زير تقسيم نمود:
-تسليح و تقويت لايه ها
-جداسازي لايه ها
-زهكشي و فيلتراسيون(تحت شرايط خاص)


عملكرد جداسازي:
جداسازي بين لايه هاي مختلف موجود در بدنه راه ها بدين معني است كه با قرار دادن يك لايه و يا لايه هاي متعدد ژئوگريد در ميان قشرهاي مختلف ، از انتقال فشار مستقيم دانه هاي فوقاني (ناشي از متراكم كردن آن لايه ها و يا بار حاصل از آمد و شد وسائل نقليه) به لايه هاي زيرين جلوگيري به عمل آيد. علاوه بر اين در اين نوع عملكرد ژئوگريد از نفوذ و حركت ذرات ريز لايه هاي زيرين مثل بستر به لايه هاي سنگي روسازي در راهها و يا شبكه راه آهن كه ممكن است در اثر عوامل مختلف نظير تراوش آب روي دهد، ممانعت مي كند.
عملكرد جداسازي ژئوگريددر بين لايه ها باعث اطمينان يافتن از حفظ ساختار اوليه لايه هاي سنگي و بالاست در شرايط نامساعد محيطي و افزايش طول عمر مفيد آنها مي گردد
عملكرد زهكشي و فيلتراسيون:
دامنه استفاده از شبكه هاي ژئوگريد در ارائه عملكرد زهكشي و يا فيلتراسيون آن هم به تنهائي بسيار محدود است. علت اين امر نيز بافت درشت و وجود چشمه هاي نسبتاً بزرگ در ژئوگريدهاست. چشمه هاي درشت ژئوگريد مانع از حركت ذرات زيرخاكي ناشي از حركت آب در ميان لايه ها نمي شود ؛اما نبايد فراموش كرد ايجاد يك شبكه مستحكم در حد فاصل ميان لايه هاي سنگي روسازي و بستر كه توسط ژئوگريد ايجاد مي گردد مي تواند از حركت ذرات درشت سنگي به داخل بستر ريزدانه جلوگيري كنند ، در اين صورت مي توان انتظار داشت به طور كلي سطح تماس بين دولايه مصالح سنگي و بستر ريزدانه در نزديكي شبكه ژئوگريد خواص اوليه خود را حفظ كرده و همانند يك فيلتر عمل نمايد.
در شرايط زير پيشنهاد مي گردد كه از شبكه ژئوگريد به همراه لايه هاي ژئوتكستايل به صورت توام استفاده كرد:
-در مواقعي كه در بدنه راه جنس بستر و يا زير اساس از خاك ريزدانه ويا خميري تشكيل شده است.
-زيراساس تاحد كافي مانع از حركت ذرات ريز بستر به لايه اساس گردد متراكم نشده باشد.
-مصالح اساس خواص فيلتر را نداشته باشند.

 

 

 

 


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ تير ۱۳۹۴ساعت: ۱۲:۰۷:۲۵ توسط:س.ا موضوع: مقالات عمراني

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :