صنايع شيميايي ژيكاوا

سيستم سقف كوبياكس Cobiax

سيستم سقف كوبياكس Cobiax
سقف‌هاي بتن مسلح به دليل نياز به كنترل تغيير شكل‌ها و ترك‌ها ،بسيار مورد توجه و گاه محدود به دهانه هاي كوچك مي‌شوند. حال اگر بتوان مقطع سقف‌هاي بتن مسلح، به ويژه دال‌ها را به نحوي بهبود بخشيد كه بتواند علاوه بر تأمين ضوابط كنترلي ،در مقايسه با دال‌هاي مشابه از وزن كمتري برخوردار باشند،مي‌توان به شيوه جديدي در روش اجراي دال‌هاي بتن مسلح دست يافت .با توجه به آنكه در دال‌هاي بتني دو طرفه معمولاً از نظر تحمل نيروي برشي مشكلي وجود ندارد ،اصول طراحي اين نوع سقف ،بر مبناي حذف قسمتي از بتن مياني و ايفاي عملكرد دال دوطرفه مي‌باشد به نحوي كه يك دال بتني حاوي حفره هاي ناشي از حضور گوي‌هاي كروي تو خالي فراهم شود .
سقف‌هاي مجوف بتن مسلح كوبياكس از دولايه بتن مسلح تشكيل شده است كه در بالا و پايين دال و به طور گسترده قرار مي‌گيرد و حد فاصل بين اين دو لايه با گوي‌هاي كروي شكل از جنس پروپيلن پر مي‌شود كه با توجه به نياز پروژه و محاسبات طراحي ،ابعاد مختلفي دارند .
در روند اجراي سيستم سقف كوبياكس ،ابتدا پس از آرماتور گذاري لايه زيرين ،قفسه‌هايي از گوي‌هاي كروي شكل با فاصله هاي كنار هم روي شبكه آرماتور زيرين قرار گرفته و پس از آرماتور بندي لايه لايه فوقاني ،بتن رويي ريخته مي‌شود .در نهايت مقطع دال به صورتI شكل با جان با ضخامت متغير در مي‌آيد .
اين نوع سقف در زمينه هاي سازه ،انرژي،حريق و آكوستيك در مركز تحقيقات ساختمان و مسكن بررسي شده و كاربرد آن در حيطه الزامات تدوين شده مورد تاييد مي‌باشد .
الزامات طراحي و اجرا براي سيستم سقف كوبياكس
1.استفاده از اين نوع سقف به شرط رعايت ضوابط و محدوديت‌هاي ذكر شده در ذيل و مباحث ششم و نهم مقررات ملي ساختمان ،در ساختمان‌هاي ديوار برشي بتن مسلح مجاز است .
2.اين ضوابط تنها براي سقف‌هاي كوبياكس با گوي‌هاي كروي شكل كاربرد داشته و سقف يا گوي با اشكال غير كروي را شامل نمي‌شود .
3.مجموع بار مرده روي اين سقف‌ها شامل پارتيشن ،كف سازي و نازك كاري محدود به 260 كيلو گرم بر متر مربع بوده ضمن اينكه كاربرد اين نوع سقف تنها جهت پاركينگ‌هايي كه محل عبور اتومبيل‌هاي سواري با حداكثر وزن 2.5 تن با بار متمركز 1 تن مي‌باشد مجاز است .
4.لازم است حداقل ضخامت بتن در اطراف گوي‌ها شامل بالا و پايين و مابين دو گوي متوالي حداقل 5 سانتي متر درنظر گرفته شود .
5.در طراحي از ظرفيت برشي فولاد مورد استفاده در قفسه گوي‌ها صرف نظر شود ،با اين حال ميزان فولاد با امتداد قائم در اين قفسه بايستي مطابق بند 9-12-6-3-1 مقررات ملي ساختمان ايران با فرض برابر با حداقل فاصله بين دو گوي متوالي در هر جهت دال تأمين شود .
6.در طراحي براي برش در هر جهت دال ،مقاومت برشي نهايي بتن بايد حداكثر 50 درصد مقدار محاسبه طبق رابطه 9-12-4 مبحث نهم مقررات ملي ساختمان و با فرض مقطع تمام پر بتني محاسبه شود .در تمام نقاط دال كه نيروي برشي نهايي بيش از مقاومت برشي نهايي تأمين شده توسط بتن باشد دال بايد به صورت توپر و بدون گوي اجرا شود .
7.در طراحي و كنترل برش در حالت حدي نهايي براي عملكرد دوطرفه در حوالي بارهاي متمركز و تكيه گاه‌ها ،مقاومت برشي نهايي بتن نبايد حداكثر از 50 درصد مقذاري كه در بند 9-12-17-2-4 مبحث نهم مقررات ملي ساختمان ايران حاصل مي‌شود بيشتر منظور شود .
8.طراحي دال براي خمش در هر جهت بنا بر جزئيات اجرايي و يا منظور نمودن حفره‌ها با مقطع دايره ،در ضعيف‌ترين مقطع دال انجام گيرد
9.محاسبات تغيير شكل دال بر مبناي بند 9-14-2-6-1 مبحث نهم مقررات ملي ساختمان و با محاسبه دقيق ممان اينرسي موثر دال سوراخ دار انجام گيرد .اضافه افتادگي دراز مدت بر پايه بند 9-14-2-4-3 مبحث نهم مقررات ملي ساختمان محاسبه شود .
10.ايجاد هرگونه بازشو در اين دال تابع ضوابط بند 9-15-3-5 مبحث نهم مقررات ملي ساختمان مي‌باشد .
11.در محل تقاطع ديوار برشي و دال كوبياكس ،انتقال برش ناشي از زلزله از دال به ديوار بايد در ضعيف‌ترين سطح مقطع ديوار كنترل شده و در صورت نياز از فولادگذاري براي تسهيل انتقال برش درون صفحه ديافراگم به ديوار بهره برده شود .
12.پيش بيني المان‌هاي مرزي در اطراف بازشو ها و لبه دال حسب مورد مطابق ضوابط طراحي آيين نامه‌ها و مقررات موجود انجام گيرد .
13.حداكثر دهانه (مركز ستون به مركز ستون )براي اين نوع سقف در حالت كاربرد به صورت دال تخت به 6.5 متر محدود مي‌شود .در صورت كاربرد اين نوع سقف در تركيبات با قاب خمشي بتن‌آرمه شامل تير و ستون مجزا كه به تفكيك از دال طرح شده باشد. محدوديت فوق الذكر براي دهانه دال به 8 متر افزايش مي‌يابد .
14.استفاده از روش پيش دال تنها در حالي كه قفسه و گوي‌ها در پيش دال درگير بوده و فولادهاي كششي در پيش دال پيش بيني شده باشد مجاز است .
15. . اخذ گواهي نامه فني براي محصول توليدي ،پس از راه اندازي خط توليد كارخانه ،از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن الزامي است .
16. رعايت مبحث سوم مقررات ملي سختمان درخصوص حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حريق و همچنين الزامات نشريه شماره 444 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مربوط به مقاومت جداره‌ها در مقابل حريق با درنظر گرفتن ابعاد ساختمان ،كاربري و وظيفه عملكردي اجزاي ساختماني الزامي است .
17. صدابندي هوا برد جداكننده هاي بين واحد هاي مستقل و پوسته خارجي ساختمان و صدابندي سقف بين طبقات مي‌بايست طبق مبحث هجدهم مقررات ملي ساختمان تأمين شود .
18. درشرايط اقليمي مختلف،بايد تمهيدات لازم در طراحي و اجراي ساختمان‌ها در نظر گرفته شود .
19. لازم است تمهيدات لازم مناسب باشرايط مختلف اقليمي و محيط‌هاي خورنده ايران صورت پذيرد .
20.كليه مصالح و اجزا در اين سيستم اعم از معماري و سازه اي از حيث دوام ،خوردگي،زيست محيطي و غيره مي‌بايستي بر مبناي مقررات ملي ساختمان ايران يا آيين نامه هاي ملي يا معتبر بين المللي شناخته شده و مورد تاييد، به كار گرفته شود.


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ تير ۱۳۹۴ساعت: ۱۲:۰۹:۰۶ توسط:س.ا موضوع: مقالات عمراني

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :